ERASMUS+

logo ECVET Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání

Projekt v rámci Erasmu+ „Moderní trendy a inovace ve strojírenství 2019-1-CZ01-KA102-060228“

logo Erasmus +

Celkový grant na 3 etapy mobilit činí 53864.00 Eur

Začátek projektu: 01-06-2019

Konec projektu: 31-05-2020

Komunikační jazyk: angličtina

Stáže do rakouské střední odborné školy ve Wolfsbergu budou realizovány ve třech etapách:

1.etapa: 10 žáků třídy IM-4: odjezd žáků 31.10.2019, příjezd 20.11.2019

2.etapa: 3 učitelé odborného výcviku: únor 2020

3.etapa: 7 žáků třídy IM-3 a 3 žáci ze třídy Obráběč kovů 2.ročník, popř.3.ročník

Mentorem v rakouské škole Fachberufsschule ve Wolfsbergu bude pro naše žáky i učitele ředitel Fachberufsschule ve Wolfsbergu Norbert Aichholzer.

Cílem projektu je seznámit žáky strojírenských oborů z GJP a SOŠ Slavičín s novými strojírenskými technologiemi, stroji a postupy a umožnit jim osvojit si anglický jazyk. Po ukončení stáže bude jednotlivým účastníkům mobilit vydáno osvědčení o absolvování stáže v rak.škole ve Wolfsbergu a výsledky jim budou zapsány do Europass mobilita.

GJP a SOŠ Slavičín a Fachberufsschule ve Wolfsbergu chtějí v rámci projektu uplatňovat Evropský systém ECVET, v rámci něhož budou žákům veškeré výsledky dosažené na stáži uznány a validovány.

Systémem ECVET byla mezi oběma školami nastolena vzájemná důvěra a partnerství. Obě školy se shodly ne společné Jednotce výsledků učení a Hodnotícím záznamu, ve kterých je popsána vzdělávací činnost na stáži a systém hodnocení žáků na stáži. Jednotka výsledků učení a Hodnotící záznam jsou nezbytnou přílohou Memoranda o porozumění, které obě školy společně podepsaly a součástí Learning agreement, které bylo podepsáno mezi GJP a SOŠ Slavičín, Fachberufsschule Wolfsberg a jednotlivými účastníky mobility.

logo gjp a soš slavičín
logo Fach Berufsschule Wolfsberg

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava