Základní informace pro uchazeče

Nabídka oborů pro školní rok 2024/2025

Maturitní obory:
7941K/81 Gymnázium, osmileté studium
7941K/41 Gymnázium, čtyřleté studium
2345L/01 Mechanik seřizovač, čtyřleté studium
1820M/01 Informační technologie, čtyřleté studium
6441L/524 Podnikání, dvouleté nástavbové studium (pro absolventy učebních oborů)

Učební obory:
2651H/01 Elektrikář, tříleté studium
3652H/01 Instalatér, tříleté studium
2356H/01 Obráběč kovů, tříleté studium
2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, tříleté studium

Bližší informace o studiu podá ředitelka školy na telefonním čísle 739 641 829.

Jednotná přijímací zkouška 2024

Obor vzdělání1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
Čtyřleté obory
a obory nástavbového studia
12. dubna 202415. dubna 202429. dubna 202430. dubna 2024
Obory šestiletých
a osmiletých gymnázií
16. dubna 202417. dubna 2024 29. dubna 202430. dubna 2024

Termín pro podání přihlášky ke studiu je 1. – 20. února 2024.
Možnosti podání přihlášky (rovnocenné formy):
– plně digitalizovaná přihláška (prostřednictvím informačního systému)
– částečně digitalizovaná přihláška formou výpisu z informačního systému
– papírový tiskopis přihlášky – listinná přihláška se shodným pořadím oborů na všech tiskopisech poštou na adresu: Gymnázium J. Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín nebo osobně v kanceláři školy.

Dosavadní podpis uchazeče se nahrazuje čestným prohlášením podávající osoby (nezletilý uchazeč souhlasí s podáním a obsahem).

Veškeré informace k Jednotné přijímací zkoušce, testům včetně formulářů přihlášek a ostatních příloh na www.prihlaskynastredni.cz, www.cermat.cz, www.zkola.cz.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava