Profesní kvalifikace

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín je autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zákon č. 179/2006 Sb., umožňuje uchazečům získat platné osvědčení, které uchazeč získal praxí v oboru a nemá k němu žádný řádný úřední doklad (vysvědčení, osvědčení).
Pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce a uspěje, získá doklad o dané profesní kvalifikaci.
V případě, že získá všechny profesní kvalifikace vedoucí k úplné kvalifikaci, může zažádat školské zařízení o vykonání závěrečné zkoušky, a získat tak výuční list v oboru.
Informace k profesním kvalifikacím najde uchazeč na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz Jsou zde uvedeny také požadavky, které souvisejí se zkouškou pro danou kvalifikaci. Zkoušky probíhají za finanční úplatu.

Bližší informace

David Fojtík – vedoucí učitel pro odborný výcvik
e-mail:
dfojtik@gjpsosslavicin.cz
tel.: +420 605 718 212

Místi konání: pracoviště Střední odborné školy, Divnice 119

Přihlášky – pro školní rok 2024-2025 je termín odevzdání přihlášek do 21. 6. 2024

Období studia

Září – březen

Vykonání závěrečných zkoušek

Květen – červen

Konzultace ke studiu

Před každou dílčí zkouškou

Aktuální nabídky profesních kvalifikací

Úplná profesní kvalifikace oboru

26-51-H/01 Elektrikář

  • 26-020-H Montér/Montérka slaboproudých zařízení
  • 26-018-H Montér/Montérka elektrických sítí
  • 26-017-H Montér/Montérka elektrických instalací
  • 26-019-H Montér/Montérka elektrických rozvaděčů
  • 26-021-H Montér/Montérka hromosvodů

Pět uvedených profesních kvalifikací tvoří úplnou profesní kvalifikaci.

Úplná profesní kvalifikace oboru

23-56-H/01 Obráběč kovů

  • 23-025-H Vrtač/Vrtačka kovů
  • 23-024-H Brusič/Brusička kovů
  • 23-023-H Frézař/Frézařka kovů
  • 23-022-H Soustružník/Soustružnice kovů
  • 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů

Pět uvedených profesních kvalifikací tvoří úplnou profesní kvalifikaci.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava