Povinné informace

Povinně zveřejňované informace – základní informace o škole (v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., a vyhlášku č. 442/2006 Sb.)

Název informaceObsah informace
Název školy:Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Důvod a způsob založení:Zřizovací listina
Statutární orgán:Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy
Statutární zástupce ředitele:Ing. Petra Šomanová
Zřizovatel:Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, tel. +420 577 043 111; https://www.kr-zlinsky.cz
Organizační struktura:škola sdružuje Gymnázium, Střední odbornou školu, školní jídelnu – výdejnu (je součástí SOŠ)
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem
Organizační řád GJP a SOŠ Slavičín
Kontaktní adresa školy:Školní 822, 763 21 Slavičín
Kontaktní údaje:577 342 724 – gymnázium (spojovatelka)
577 342 408 – SOŠ (spojovatelka)
Internetová stránka:www.gjpsosslavicin.cz
ID datové schránky:eujut5b
Elektronická adresa školy:epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Bankovní spojení:Komerční banka a.s., pobočka Slavičín
Číslo účtu: 28534661/0100
Identifikátory organizace:IČ 46276327
IZO 108 011 020
RED IZO 600 014 321
Kapacita školy:600 žáků
Školní jídelna – výdejna – 180 žáků
Dokumenty školy:dokumenty školy jsou dostupné přímo na webových stránkách školy v záložce dokumenty školy nebo na vyžádání níže uvedeným způsobem
Žádosti o informace a další:Žádosti o informace a dalších podání se podávají ústně, písemně na adresu školy nebo e-mailem
Opravné prostředky:V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky
školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitelky školy u Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.
Popisy postupů – návodyNávody na řešení životních situací souvisejících se vzděláváním na řešení životních situací ve středních školách
http:// portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201
Nejdůležitější používané předpisyŠkolský zákon, Správní řád, důležité předpisy také ke stažení na
předpisy http://zkola.cz, www.msmt.cz/dokumenty
Úhrady za poskytováníSazebník za poskytování informací
Výroční zprávy školyna webových stránkách školy v záložce dokumenty/výroční zprávy

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava