Středoškolská odborná činnost

Okresní kolo SOČ – okres Zlín

Datum konání:8. dubna 2021
Místo konání:GJP a SOŠ Slavičín (pracoviště SOŠ – Divnice 119)
Termín uzavření přihlašování:2. dubna 2021
(do tohoto data je nutné mít přihlášku s prací převedenou do okresního kola – web soc.cz)
Do okresního kola se odevzdává:Práce v elektronické podobě ve formátu pdf s případnými přílohami sbalenými ve formátu ZIP + videoprezentace (nahrává se na server soč současně s přihláškou a prací) – do dalších kol je možná výměna okresním či krajským koordinátorem.
Upozorňuji na čestné prohlášení, které by mělo být uvedeno v práci, že písemná verze práce odpovídá elektronické verzi (viz text v informační brožuře str. 11)
Průběh:ON-LINE prostřednictvím MS Teams
Budou stanoveny hodnotící komise pro jednotlivé obory.
KONTAKTGymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Ing. Michal Horalík
Pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
m.horalik@gmail.com; mhoralik@gjpsosslavicin.cz
tel. 577 342 408 kl. 15; 603 148 250
Do krajského kola postupují dvě nejlepší práce z každého okresu (případně 3 – na doplnění počtu).
Krajské kolo se bude konat on-line 26. dubna 2021 v Uherském Brodě. Práce musí být odeslány do 13. dubna 2021

Informace ze schůzky okresních koordinátorů

 • práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě na webu soc.cz
  – okresní kolo proběhne on-line v prostředí MS Teams, odkazy budou soutěžícím i hodnotící komisi zaslány na email
  – videoprezentace-obhajoba práce je součástí přihlášky
  – samotná soutěž by se měla skládat z krátkého představení práce + doplňující otázky komise, videoprezentace se pouštět nebude (celková obhajoba max. 10 minut)
  – doporučuje se pro obhajoby mít kvalitní připojení k internetu – nejlépe PC připojené k síti přes kabel
  – bude ještě upřesněno, jestli je nutné posílat tištěnou přihlášku poštou (bude řešeno na celostátní schůzce krajských koordinátorů)
  – diplomy budou zasílány elektronicky, případně na vyžádání poštou (pokud by se měly dokládat k přijetí na VŠ, je možné odeslat originální diplom)
  – ceny budou stejně jako v loňském roce – poukazy do alza.cz (dohodli jsme se, že stejně bude řešeno i krajské kolo, takže případní vítězové mohou poukazy sčítat)


logo cz.nic

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava