Středoškolská odborná činnost

Okresní kolo SOČ – okres Zlín

Datum konání:11. dubna 2024
Místo konání:GJP a SOŠ Slavičín (pracoviště SOŠ – Divnice 119)
Termín uzavření přihlašování:4. dubna 2024
(do tohoto data je nutné mít přihlášku s prací převedenou do okresního kola – web soc.cz)
Upozorňuji na změnu oborů 04, 05 – viz odkaz na portál sočky.
Do okresního kola se odevzdává:Práce v elektronické podobě ve formátu pdf (max. 80 stran) s případnými přílohami sbalenými ve formátu ZIP – do dalších kol je možná výměna okresním či krajským koordinátorem.
Prezentační video práce v rozsahu max. 10 minut. (ukládá se na youtube)
Není nutná tištěná verze práce. Přihláška ANO – tištěná, podepsaná a školou potvrzená část „C“.

Upozorňuji na čestné prohlášení, které by mělo být uvedeno v práci, že písemná verze práce odpovídá elektronické verzi (viz text v informační brožuře str. 11)
Průběh:Budou stanoveny hodnotící komise pro jednotlivé obory.
Soutěž proběhne prezenčně. Obhajoba by měla být 5 minut + následně 15 minut diskuze, tzn. 5 minut prezentuje soutěžící základní teze své práce a 15 minut je vyhrazeno pro odbornou diskuzi poroty se soutěžícím.
Pokud autor práce použil k napsání částí textu AI nebo technologii podporovanou AI, musí být tato část textu označena odlišně od vlastního textu autora a příslušně citována s odkazem na to, že daná část byla generována AI neb technologií podporovanou AI.
Časový harmonogram:
7,30 – 8,00 hodin      prezence účastníků – jídelna školy
8,15 hodin                 slavnostní zahájení, představení předsedů komisí
8,30 – 11,00 hodin    obhajoby v komisích
11,00 – 11,30 hodin  přestávka na oběd
12,30 hodin               vyhlášení výsledků, předání ocenění vítězům
KONTAKTGymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Ing. Michal Horalík
Pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
mhoralik@gjpsosslavicin.cz
tel. 577 342 408 kl. 15; 603 148 250
Do krajského kola postupují dvě nejlepší práce z každého okresu (případně 3 – na doplnění počtu).
Krajské kolo se bude konat 29. dubna 2024 v Uherském Brodě.
Práce musí být odeslány do 18. dubna 2024 do 20.00 hodin.

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Realizace soutěže byla podpořena Zlínským krajem.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava