Středoškolská odborná činnost

Okresní kolo SOČ – okres Zlín

Datum konání: 2023
Místo konání:GJP a SOŠ Slavičín (pracoviště SOŠ – Divnice 119)
Termín uzavření přihlašování:. března 2023
(do tohoto data je nutné mít přihlášku s prací převedenou do okresního kola – web soc.cz)
Do okresního kola se odevzdává:Práce v elektronické podobě ve formátu pdf s případnými přílohami sbalenými ve formátu ZIP – do dalších kol je možná výměna okresním či krajským koordinátorem.
Prezentační video práce v rozsahu max. 10 minut.
Není nutná tištěná verze práce.
Upozorňuji na čestné prohlášení, které by mělo být uvedeno v práci, že písemná verze práce odpovídá elektronické verzi (viz text v informační brožuře str. 11)
Průběh:Budou stanoveny hodnotící komise pro jednotlivé obory.
Soutěž proběhne prezenčně. Obhajoba by měla být 10 minut + následně 10 minut diskuze. Během obhajoby soutěžící představí jen hlavní teze a výsledky své práce.
Časový harmonogram:
7,30 – 8,00 hodin      prezence účastníků
8,15 hodin                 slavnostní zahájení, představení předsedů komisí
8,30 – 11,00 hodin    obhajoby v komisích
11,00 – 11,30 hodin  přestávka na oběd
12,30 hodin               vyhlášení výsledků, předání ocenění vítězům
KONTAKTGymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Ing. Michal Horalík
Pracoviště: Divnice 119, 763 21 Slavičín
m.horalik@gmail.com; mhoralik@gjpsosslavicin.cz
tel. 577 342 408 kl. 15; 603 148 250
Do krajského kola postupují dvě nejlepší práce z každého okresu (případně 3 – na doplnění počtu).
Krajské kolo se bude konat 27. dubna 2023 v Uherském Brodě. Práce musí být odeslány do 19. dubna 2023


logo cz.nic

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava