Žákovský parlament

Co je to Žákovský parlament?

Je to instituce, složená ze studentů naší školy. Jedná se o komunikační prostředek mezi vedením školy a studenty. Parlament se může obracet také na Školskou radu.

Kdo je členem Žákovského parlamentu?
Parlament se skládá ze zástupců tříd našeho gymnázia. Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří je zastupují na zasedání a posléze žákům tlumočí jednotlivé body zasedání. Náš parlament je založen na demokracii, tudíž hlas každého člena má stejnou váhu. Skládá se z předsedy, dvou členů předsednictva a ostatních členů (zástupců tříd).

Co bývá na zasedáních řešeno?
Jak je již napsáno výše, Žákovský parlament je komunikační prostředek, který pomáhá při řešení problémů na škole a při spolupráci mezi studenty a vedením školy. Zasedání se většinou zúčastňuje i ředitel gymnázia, který vyslyší problémy vyřčené na zasedání a následně se je pokusí vyřešit. Pokud pan ředitel potřebuje něco sdělit studentům, tak na zasedáni parlamentu řekne tuto věc členům a ti ji následně sdělí studentům ve třídách. Jestiže se zasedání ředitel nezúčastní, předseda Žákovského parlamentu s ním všechny požadavky členů prodiskutuje. Dále jsou na zasedáních řešeny mimoškolní aktivity a školní akce, nebo také různé aktuální problémy které se na gymnáziu vyskytují a následně pomáhá při jejich řešení.

Kde a kdy se Žákovský parlament schází?
Zasedání se většinou konají ve sborovně o velké přestávce, alespoň dvakrát měsíčně. Členové parlamentu jsou o zasedání dopředu informováni.

Jakožto předseda Žákovského parlamentu jsem velmi rád, že tato instituce funguje, protože je to dobrý způsob, jak se podílet na rozhodování a řešení problémů na našem gymnáziu.

Parlament funguje na naší škole již mnoho let a zastává funkci takového prostředníka mezi studenty a vedením školy.
jedná s ním o problémech studentů, o jejich požadavcích, podává podněty k odstranění problémů jak v pedagogicko-výchovném procesu tak v materiálně technickém stavu školy
dává podněty k mimoškolním aktivitám
naopak tlumočí názory vedení studentům o pedagogicko-výchovném procesu, provozu školy, perspektivách školy
své dva zástupce do parlamentu si určuje každá třída gymnázia, a tak jsou na jeho schůzkách zastoupeny názory všech generací studentů.
všechny akce konající se na gymnáziu jsou diskutovány a organizovány právě prostřednictvím parlamentu
schází se příležitostně, nejméně však dvakrát za měsíc ve školní sborovně, většinou velké přestávce
měl by přispět k větší informovanosti veřejnosti o dění na slavičínském gymnáziu, aby vám zajímavosti, jako je třeba právě studentský parlament, neunikly.
nejčastěji jsou závěry ze schůzek okamžitě řešeny s ředitelem školy
od letošního školního roku je předseda parlamentu členem Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava