Spolupráce s VŠ

SPOLUPRÁCE S FAKULTOU INFORMATIKY UTB ZLÍN

Ředitel školy Mgr. Josef Maryáš jednal s děkanem FAI Doc. Mgr. Milanem Adámkem, PhD, Doc. Ing. Jiřím Vojtěškem, PhD, Prof. Ing. Vladímírem Vaškem, CSc. , Ing. Tomášem Dulíkem, PhD.

Výsledkem jednání byla dohoda o nastartování hlubší spolupráce v oblasti Informačních technologií.

Naši žáci a učitelé budou moci využívat několika denní stáže na FAI, zapojovat se do volnočasových aktivit pod vedením nejenom našich učitelů, ale i učitelů FAI a spolupracovat na společných projektech. Škola se tak stala oficiálním partnerem FAI.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava