Kritéria přijímacích zkoušek

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory gymnázium – 8-leté a 4-leté studium, mechanik seřizovač, informační technologie a podnikání. Dále pro učební obory elektrikář, instalatér, obráběč kovů a mechanik opravář motorových vozidel (automechanik). Termín odevzdání přihlášek je 1. března 2023.

5. 5. 2023 – Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory informační technologie, mechanik seřizovač a podnikání. Uzávěrka přihlášek pro informační technologii, mechanik seřizovač je 12. května 2023, pro podnikání 21. srpna 2023.

15. 5. 2023 – Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro 4-letý maturitní obor gymnázium. Uzávěrka přihlášek 19. května 2023.

Elektronické podání přihlášky
Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. V souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stranu. V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, neboť střední škole musí být předložen tiskopis s originálními podpisy (jde zejména o podpis uchazeče, zákonného zástupce nezletilého uchazeče, lékaře v případě zdravotního potvrzení, školského poradenského zařízení v případě přikládání doporučení pro úpravu podmínek k přijímací zkoušce a pověřeného pracovníka školy, pokud potvrzuje klasifikaci) podle § 37 správního řádu a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Datová schránka zřízená na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče uvedená na přihlášce pak může také sloužit pro urychlení následné komunikace ve správním řízení při přijímání uchazeče, byla-li přihláška podána v listinné formě.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava