Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek školy

Webové stránky školy – Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín
– jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek
školy dostupné na adrese: www.gjpsosslavicin.cz dle jiného právního předpisu v rámci
výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje,
inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu
k informacím.

Informace prezentované v jiných formátech

Na webu gjpsosslavicin.cz jsou některé informace dostupné v jiné než textové či
hypertextové podobě. Vedle odkazů vedoucí na tyto soubory jsou tlačítka s textem
„Stáhnout“.
Dokumenty se mohou vyskytnout ve formátech DOCX, XLSX, PPTX, PDF, RTF, ZIP, které je
možné otevřít prostřednictvím řady volně přístupných aplikací.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto
webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru – mhoralik@gjpsosslavicin.cz.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava