Aktivity školy

Pravidelné aktivity školy

 1. Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků.
 2. Slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků.
 3. Taneční kurzy se závěrečnými tanečními pro rodiče a veřejnost.
 4. Lyžařské výcvikové zájezdy.
 5. Vodácký kurz pro žáky druhých ročníků.
 6. Cyklistický kurz pro žáky třetích ročníků.
 7. Turistický kurz pro žáky posledních ročníků učebních oborů.
 8. Poznávací zájezd do Prahy pro žáky maturitních ročníků.
 9. Poznávací zahraniční zájezdy do Londýna, Budapešti, Salzburgu, Paříže.
 10. Literární soutěž ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“.
 11. Partnerská spolupráce s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom a zahraničními školami z projektu Erasmus+ (Wolsfberg/Rakousko).
 12. Výměnné pobyty žáků v partnerské škole v německém Diepholzu.
 13. Praxe žáků ve firmách a na UTB Zlín – jsme fakultní školou.
 14. Spolupráce s okolními firmami – konference – „Škola ve firmě, firma ve škole“.
 15. Pravidelná účast v soutěži programování CNC strojů v rámci MSV Brno s vynikajícími výsledky našich mladých strojařů.
 16. Sportovní aktivity – turnaje v odbíjené pro žáky i pro pracovníky okolních škol, Vánoční laťka.
 17. Kulturní aktivity – divadelní představení pro žáky okolních MŠ, pěvecká vystoupení školního smíšeného sboru na akcích Města Slavičín, účast na Festivalu hudebních souborů v Otrokovicích.
 18. Dny otevřených dveří s prezentací aktivit školy.
 19. Přijímací kurzy zdarma pro uchazeče o studium na GJP a SOŠ Slavičín.
 20. Stužkovací ples školy pro rodiče žáků a veřejnost.
 21. Městský ples – organizace ve spolupráci s Městem Slavičín.
 22. Studentský majáles s průvodem všech žáků městem Slavičín.
 23. Organizace Okresního kola soutěže SOČ.
 24. Organizace Okresního kola Konverzační soutěže v jazyce anglickém.
 25. Finanční sbírky – Světluška, Srdíčkový den, Květinový den.
 26. Cyklus přednášek – Věda na přání.
 27. Matematický a přírodovědný KLOKAN.
 28. Matematická soutěž pro žáky okolních ZŠ – „Víc hlav – víc rozumu“.
 29. Projekt Chceme pomáhat – ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky.
 30. Výtvarné plenéry pro zájemce o umělecké obory a autorské výstavy v galerii gymnázia.
 31. Ekologické aktivity, spoluúčast na organizaci Jablečných slavností s ekologickou organizací Veronica Hostětín.
 32. Preventivní aktivity a programy Naše cesta k rozvoji.
 33. Projektové aktivity dle aktuálně schválených projektů.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava