Výsledky přijímacích zkoušek

Za přijetí se považuje zveřejnění těchto seznamů na webu a vývěsce školy. Písemné rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy v budově gymnázia nebo SOŠ (Divnice 119) v pracovní dny od 7 do 13,30 hodin.

Nepřijatým uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem do vlastních rukou dne …. 5. 2024. Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením §60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Odvolání lze vyřídit i osobně v kanceláři školy.

V případě dotazů je možné kontaktovat přímo ředitelku školy – tel. 739 641 829.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava