Výsledky přijímacích zkoušek

Za přijetí se považuje zveřejnění těchto seznamů na webu a vývěsce školy. Písemné rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy v budově gymnázia nebo SOŠ (Divnice 119) v pracovní dny od 7 do 13,30 hodin.
Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dní.

Nepřijatým uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 2. 5. 2022. Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením §60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Odvolání lze vyřídit i osobně v kanceláři školy.

Termín zveřejnění 26. 8. 2022

Termín zveřejnění 13. 6. 2022

Termín zveřejnění 16. 5. 2022

Termín zveřejnění 13. 5. 2022

Termín zveřejnění 29. 4. 2022

Termín zveřejnění 22. 4. 2022

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava