Maturitní obor 18-20-M/01 Informační technologie

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Uplatnění absolventů v oboru


Absolventi se uplatní jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií aj. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

Informační technologie, (z anglického Information Technologies), zahrnují veškeré informační technologie používané pro práci s informacemi. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery…), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…). Na českých školách začal předmět ICT nahrazovat dřívější výpočetní techniku či informatiku, neboť na rozdíl od nich lépe popisuje současnou realitu, kdy informace jsou s komunikací takřka nerozlučně spjaty. V moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást.

Odborné kroužky na škole: ICT, M, konverzace v JA, JN,JF, JR, JŠ, sportovní hry-volejbal, florbal, přírodovědný kroužek , výtvarný, hudební, chemický, fyzikální, biologický, astrofyzika, programování – tyto kroužky si může student vybrat také jako nepovinný předmět.

Poradenství: psychologické, kariérové, socioterapeutické, konzultace každého učitele 1h týdně

Zájmové kroužky: hudební skupina a pěvecký soubor, divadelní soubor, výtvarný kroužek, sportovní

Zahraniční aktivity: partnerské školy – ve Francii, Itálii, Německu, Anglii, Řecku, 10 denní zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Itálie, Řecka, 1 denní zájezdy do Vídně, Berlína, dlouhodobé stáže studentů a učitelů, spolupráce s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom, projekt SOCRATES Comenius- pokračuje Erasmus+

Aktivity žáků: Žákovský parlament podílející se na chodu školy, taneční kurzy, lyžařské kurzy, vodácké, cykloturistický kurz, Discomaraton, projekty ekologické s organizací Veronica Hostětín, Akademie školy, divadelní a filmová představení, ples gymnázia, studentská slavnost Majáles, odborné exkurze, výlety, semináře, plenéry, výtvarné výstavy, intranetová komunikace s učiteli, vydávání studentského časopisu, astrofyzikální projekt, projekt Bílé Karpaty, geopark Gymnázia

Materiální podmínky školy: sportovní komplex – fotbalový stadion, tenisové kurty, sportovní hala, jídelna, odborné a jazykové učebny, rozvrh hodin je podřízen odjezdu autobusů do všech směrů nejpozději 14.45 hodin.

Proč Informační technologie ?

  • harmonické mezilidské vztahy na škole jako nezbytný předpoklad pro komunikaci
  • kvalitní ICT materiální a technické zabezpečení, nový školní areál SOŠ
  • široká nabídka mimoškolních a volno časových aktivit
  • nové metody a formy práce při výuce např. projektové, skupinové, intranetové
  • konec výuky nejpozději 14.45 hodin

Školní vzdělávací program oboru:

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava