Adaptační pobyty žáků prvních ročníků

Adaptační pobyty a programy naší školy podpořeny Zlínským krajem


Adaptační pobyt žáků primy a G-1 proběhl v rekreačním středisku na Jelenovské ve Valašských Kloboukách ve dnech 23.—24. 9. 2019 společně s třídními učiteli Mgr. Janou Hrnčiříkovou a Mgr. Simonou Peškovou.
Adaptační pobyt žáků 1. ročníků EIO-1, MS-1 a IT-1 s třídními učiteli Ing. Jiřím Váňou a Mgr. Janou Vaculíkovou se uskutečnil v rekreačním středisku Pohoda v Sidonii ve dnech 25.—26. 9. 2019. Během obou adaptačních pobytů žáci absolvovali program zajištěný odbornými lektory v rámci projektu Naše cesta k rozvoji III. Setkání se zúčastnili také výchovní poradci Mgr. Eva Jurčová, Mgr. Jitka Majcová a školní psycholog Mgr. Katarína Struhařová.
Tyto pobyty byly podpořeny Zlínským krajem v rámci programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Naše cesta k rozvoji III. Taktéž v roce 2019 proběhly programy na téma „Rozvoj třídního kolektivu, Kritické myšlení, Finanční a občanská gramotnost nebo Soft skills trénink“.
I pro naše pedagogy byl tento projekt přínosem díky individuálnímu koučování a supervizím.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava