SKILLS CZECH REPUBLIC

Dne 28. 6. 2021 proběhlo první kvalifikační setkání Skills Czech Republic pro dovednost frézování v DMG MORI v Brně. Školu reprezentují žáci 2. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Jmenovitě Lukáš Fojtík a František Hýbl.


Žáci obdrželi pokyny a technickou dokumentaci potřebnou k soutěži. Úkolem bylo navrhnout technologický postup, zvolit vhodné nástroje, dílec naprogramovat, připravit stroj a danou součástku vyrobit podle přesných pokynů organizátora. Vyrobenou součástku budou žáci obhajovat v měsíci srpnu, kde odborná komise po konzultaci a přeměření dílce vybere 6 nejlepších žáků, kteří následně postoupí do celostátní soutěže Skills Czech Republic. Velké poděkování patří firmě PGI Morava, která nám poskytla prostory, čas a odbornou konzultaci při výrobě frézovaného dílce. Dále bych chtěl poděkovat žákům za pečlivou přípravu, chuť se něčemu novému naučit a věnovat svůj čas této práci i v době letních prázdnin.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava