IKAP 2018-2020

Název projektu:Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
Operační program:Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba trvání projektu:1. 4. 2018 – 31. 8. 2020
Finanční podpora:4 451 587,80 Kč – z toho investiční prostředky 680 000,00 Kč
Aktivity projektu:Volnočasové aktivity pro žáky střední školy – zaměřené na výuku technických předmětů
Sdílení dílen pro žáky základních škol
Odborná praxe pro studenty gymnázia na střední odborné škole
Volnočasová aktivita pro žáky základních škol
Program vzájemného učení žáků střední školy pro děti v mateřských školách

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava