Kompetence 4.0

Projekt Kompetence 4.0 – projekt mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce. Cílem projektu je usnadnit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce v ČR.

Pro realizaci projektu jsou zapojeny školy a firmy, v našem případě TVD-Technická výroba, a.s. a Groz-Becket Czech, s.r.o, tím je podpořeno už stávající partnerství a další rozvoj spolupráce firmy a školy pro zajištění vzájemné spolupráce ve vztahu k potřebám pracovního trhu. Cílem spolupráce je nastavit vhodné podmínky pro praktické vyučování v reálném prostředí firem a podpořit implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání v podmínkách České republiky.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava