Učební obor 26-51-H/01 Elektrikář

Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje univerzální přípravu na údržbu, opravy strojů a zařízení budov.

Školní vzdělávací program: Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov
Obor vzdělání: 26 elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Žáci se učí orientovat v základní technické dokumentaci. Znají základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití. Umí pracovat se základními technickými materiály a ovládají jejich využití v praxi. Znají vlastnosti základních elektrotechnických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, jsou seznámeni se zásadami jejich oprav a údržby. Rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat. Absolventi jsou připraveni trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje.

Naučíme Vás:

  • ruční obrábění kovů
  • opravovat elektrotechnická zařízení
  • provádět montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • opravovat elektrické stroje a přístroje
  • provádět měření na elektrických zařízeních
  • provádět přípojky nízkého napětí

Po vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost vykonat zkoušku podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5.

Za režijní ceny můžete získat svářečský průkaz pro svařování plynem nebo elektrickým obloukem,

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2009 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Školní vzdělávací program oboru:

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava