Učební obor 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program: Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov
Obor vzdělání: 36 stavebnictví, geodézie a kartografie

Obor je zařazen do programu Zlínského kraje „Podpora řemesel v odborném školství“ a žáci tak mají možnost získat stipendium. Více o tomto programu se můžete dozvědět na webu zkola.cz

Tříletý učební obor zahrnuje přípravu pro montáž vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu. Žáci získají osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice (paragraf 4). Výuka probíhá v areálu SOŠ Slavičín.

Naučíme Vás:

 • ruční obrábění kovů
 • instalovat a opravovat vodovody
 • instalovat a opravovat topení
 • instalovat a opravovat kanalizace
 • pracovat s moderními materiály (plasty, měď, …)
 • svařovat kovy (plamenem)
 • svařovat plasty
 • základy elektrických měření
 • základy elektrotechnické kvalifikace
 • základy počítačové grafiky
 • Škola zajistí výuku odborné připravenosti ke složení zkoušky v rozsahu kurzů svařování (svařování plamenem, pájení mědi, svařování plastů).

Následně po absolvování výuky má žák možnost přistoupit ke složení zkoušky před komisařem a získat svářečský průkaz, který hradí škola v plné výši.

Uplatnění absolventi najdou u soukromých i státních firem, zaměřených na instalatérské práce. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitou.

Obor je koncipován od 1. 9. 2010 podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje učivo v teoretické i praktické části v návaznosti na uplatnění absolventů v praxi. Je zpracován ve spolupráci se sociálními partnery v regionu jako budoucími zaměstnavateli.

Školní vzdělávací program oboru:

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava