60. výročí založení odborného vzdělávání ve Slavičíně

V pátek dne 16. 2. proběhlo v prostorách školní jídelny SOŠ Slavičín slavnostní setkání bývalých a současných zaměstnanců u příležitosti 60. výročí založení odborného vzdělávání ve Slavičíně. Pozvání přijali také radní pro školství a kulturu ve Zlínském kraji paní Zuzana Fišerová, starosta města Slavičín pan Tomáš Chmela, ředitel slovenské partnerské školy SOŠ technická v Dubnici nad Váhom pan Miroslav Dziak, bývalí ředitelé SOŠ Slavičín, zástupci firem a ostatní zaměstnanci, kteří se nějakým způsobem podíleli na vzniku školy nebo jejím dalším budování. Celá akce se vydařila, odpoledne zpříjemnil svým vystoupením pěvecký sbor studentů gymnázia pod vedením paní Markéty Maryášové, přítomné pozdravila krátce paní radní pro školství i starosta města Slavičín, za pozvané hosty také pan Zdeněk Šťáva, který se zasloužil o vybudování školy. Jako poděkování byly předány bývalým i těm současným zaměstnancům pamětní listy včetně upomínkových předmětů vyrobených žáky SOŠ při této příležitosti. Po krátkém přípitku a občerstvení mohli hosté využít čas prohlídkou školy či dílenských prostor nebo jen tak konverzovat s kolegy, se kterými se tak často nepotkávají. Mé poděkování patří všem, kteří přijali naše pozvání a přišli na toto setkání, také svým kolegům, kteří pomohli připravit celé slavnostní odpoledne. Snad si všichni odnášeli jen ty nepříjemnější vzpomínky. Děkujeme!
Přeji škole do další šedesátky, aby zůstala místem, kde se žáci těší a chodí rádi, aby jich bylo stále dost, stejně tak zdravě sebevědomé a vzdělané učitele, motivované, kteří půjdou s dobou a budou aplikovat nové trendy přímo ve výuce. Hlavním cílem je, aby škola poskytováním všeobecného i odborného vzdělání zůstala otevřená veřejnosti a motivovala k seberealizaci žáky i učitele, vychovávala absolventy, kteří budou schopni se uplatnit na trhu práce.

Poděkování

Velké poděkování patří manželům Durďákovým a jejich firmě TVD – Technická výroba, a.s., kteří věnovali škole finanční dar v hodnotě 60 000,- Kč na vzdělávací aktivity žáků.  Za všechny žáky školy i své kolegy moc děkujeme a vážíme si této podpory.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava