Dodatečné informace pro uchazeče o studium

Na základě Opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 informujeme uchazeče o studium o následujícím dodatku k přijímacím zkouškám:
Uchazeč, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeč, který již byl řádně omluven, potvrzovat zkoušku v náhradním termínu nemusí.

Případné dotazy na tel.: 739 641 829.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava