Spolupráce se zahraničními školami

Grant města jsme i letos využili na jazykové aktivity, které jsou  spojené s prohloubení dovedností v jazyce anglickém. Naše škola GJP a SOŠ Slavičín se jako každoročně zapojila do mezinárodní spolupráce mezi školami v rámci projektu e-Twinning. Partnerská spolupráce probíhá mezi naší školou a školami z Itálie, Francie, Španělska a Dánska. Do projektu jsou zapojeni žáci ze tříd tercie a kvarta. V rámci mezinárodní spolupráce škol, kdy hlavním komunikačním jazykem je angličtina, se  naši studenti zúčastnili filmového představení v původním znění. Nejenom že si žáci procvičili cizí jazyk, rovněž došlo k prohloubení znalostí z historie 20. století a fyzikálních zákonů. Žáci si nyní vyměňují  informace o vědeckých osobnostech a objevech. Spolupráce se zahraničními školami probíhá formou výměny dotazníků, prezentací o významných osobnostech z oblasti vědy a výzkumu. Druhou částí projektového dne byla návštěva multimediální a interaktivní výstavy ve Zlíně. V praxi vyzkoušeli některé fyzikální zákony. Děkujeme městu Slavičín za poskytnutí dotace na tyto aktivity.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava