Spolupráce se zahraničními školami

Také v letošním roce jsme se dostali do stejného problému jako vloni. Naše partnerské školy neměly povolen výjezd do zahraničí, a proto jsme hledali cestu, jak umožnit studentům komunikaci v cizím jazyce a řešení problémů v cizím jazyce. Dále jsme museli řešit, jak zachovat dlouholeté partnerské vztahy se školami a pokud možno, jak najít školy nové.
Naše práce probíhala několika způsoby. S německou školou jsme se dohodli na pokračování spolupráce založené na filmu se společensky závažnou tématikou, výměně názorů a hledání řešení problému jak formou písemnou tak ústní na platformě Teams. Tentokrát jsme vybrali film „Kde zpívají raci“. Jeho hlavním motivem je téma stereotypů a vyřazování jedinců ze společnosti. Téma je velmi důležité ve všech dobách, ale v současnosti nutnost jeho řešení stoupá. Nutnost tolerance, vzájemného respektu řešili studenti formou dotazníků, diskuse a napsali článek, který se objeví v dalším čísle školního časopisu. Diskuse probíhala nejdříve v rámci třídy a poté na platformě Teams i s německou školou. Tato forma diskuzního fóra má pro nás velký potenciál a rádi bychom ji zavedli pravidelně v hodinách jazyků.
Menší děti se zapojily do spolupráce se školami přes e-Twinning. V minulém roce spolupracovali nejmladší se školami v Dánsku, Itálii a Francii. Výstupem je článek na webu školy a plakáty o všech zúčastněných zemích. V letošním roce budeme pokračovat se školami v Itálii, Rakousku, Francii a Rumunsku. Pokračuje i spolupráce z minulého roku se třídami Sekundou a Tercií.
Od září spolupracujeme s „Létající lektorkou“, která na naší škole vede studenty v konverzaci ve francouzském, španělském a anglickém jazyce. Studenti udělali rozhovor s ní i s jejím otcem, rodilým Angličanem, a rozhovory vyjdou ve studentských novinách a budou na webu školy. Na tuto aktivitu nám každoročně přispívá formou grantu město Slavičín.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava