Školní psycholog

Mgr. Katarína STRUHAŘOVÁ – kstruharova@gjpsosslavicin.cz, tel. 739 749 548; Messenger: @tvojeskolnipsycholozka
Konzultační hodiny:
gymnázium – pondělí 8,00 – 10,30 hodin; úterý 8,00 – 13,00 hodin
odborná škola – úterý 8,00 – 13,00 hodin

Jako školní psycholožka pomáhám studentům, rodičům a učitelům zvládat těžkosti v různých oblastech souvisejících se školní docházkou, a to především:
• usnadnění adaptace na nové školní prostředí pro nově přicházející žáky primy a prvních ročníků
• péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření různých stupňů – včetně žáků nadaných a mimořádně nadaných
• prevence školního neúspěchu žáků, vytváření podmínek k co nejefektivnějšímu využití jejich potenciálu
• rozvoj a podpora zdravých vztahů, posílení bezpečné a pozitivní atmosféry ve škole, řešení vztahových problémů ve třídě
• řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních) či problémů spojených s dospíváním
• poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
• kariérové poradenství, pomoc při volbě dalšího vzdělávání a uplatnění v pracovní oblasti
• konzultace a metodická spolupráce s učiteli
• spolupráce na preventivních programech

Při konzultacích dodržuji zásadu důvěrnosti informací a zachovávání mlčenlivosti.

V případě zájmu o konzultaci se mnou je nejlepší domluvit konkrétní den a čas předem a to buď osobně nebo na uvedených kontaktech.

S ČÍM SE NA MĚ MŮŽETE OBRÁTIT

Žáci

 • pokud máte potíže při učení
 • pokud máte problémy se spolužáky, kamarády, necítíte se dobře ve třídě
 • pokud prožíváte těžkosti doma- s rodiči nebo sourozenci
 • pokud máte problém vyjít s učitelem
 • pokud vás potkala nějaká nepříjemná nebo náročná situace, ze které se nemůžete dostat (rozvod rodičů, onemocnění či úmrtí někoho blízkého…)
 • pokud se cítíte smutní, osamělí, něco vás trápí
 • pokud si potřebujete popovídat a nevíte s kým

Rodiče (zákonní zástupci)

 • pokud máte pocit, že má Vaše dítě problémy se spolužáky
 • pokud máte výchovné problémy s dítětem
 • pokud vnímáte výukové těžkosti dítěte a chcete se poradit o případných možnostech podpory
 • pokud máte rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (nebo si o nich jen s někým promluvit)
 • pokud chcete svému dítěti lépe porozumět

Učitelé

 • pokud řešíte výchovné či výukové problémy žáků
 • pokud cítíte narušení v třídním kolektivu a chcete pomoci při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě
 • pokud chcete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči
 • pokud si chcete jen popovídat o učitelském povolání a dění na škole

Závěrem bych Vás ráda informovala, že činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z koncepce školy. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava