Zřizovací listina

Datum zřízení: 01.09. 1992, zřizovací listina ze dne 10.03. 1992 (bez č.j.), osmiletý obor od 01.09. 1994 MŠMT č.j. 29561/94-61 ze dne 27.07. 1994, změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 č.j. 31 457/98-21 s účinností od 1.01. 1999 ze dne 17.11. 1998, od 01.04. 2001 příspěvková organizace Zlínského kraje – Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30.03. 2001, zřizovací listina č.j. 270/2001 ze dne 13.06. 2001,
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ze dne 28.11. 2001,
Dodatek č.2 ke Zřizovací listině ze dne 23.6. 2004
Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne 31.08. 2005,
Dodatek č.4 ke Zřizovací listině ze dne dne 22.03. 2006,
Dodatek č.5 ke Zřizovací listině ze dne 17.6. 2009
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne 21.9. 2011
Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ze dne 10.12. 2014
Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině ze dne 16.12. 2015
Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině ze dne 25.6. 2018
Datum zařazení do sítě: 01.09. 1996 č.j. 12 560/96-61-07 ze dne 02.07. 1996
rozhodnutí ze dne 27.11. 1998 č.j. 32 365/98-21, rozhodnutí ze dne19.01. 2000 č.j. 11 425/2000 ,
rozhodnutí ze dne 23.10. 2001 s účinností od 13.06. 2001 č.j. 25 327/01-21, protokol o provedení změny ze dne 19.11. 2001 č.j. 28 374/01- 21, rozhodnutí ze dne 17.3. 2004 č.j.:14 647/04-21, protokol o provedení změny ze dne 24.04. 2003 č.j. Sine/2003- 21, rozhodnutí ze dne 23.11. 2004 č.j.: 214 976/04-21 s účinností od 1.9. 2005
rozhodnutí ze dne 14.2. 2006 č.j.: 32 852/05-21 s účinností od 15.2.2006, rozhodnutí ze dne 8.11. 2006 č.j.: 24 673/06-21 s účinností od 1.9. 2007, rozhodnutí č.j.: 65362/2008 s účinností od 1.9. 2009, rozhodnutí č.j.: 75228/2011 s účinností od 1.1.2012, rozhodnutí č.j. 33118/2011-25 s účinností od 1.1. 2012
rozhodnutí č.j. 76609/2011 s účinností od 1.1. 2012
rozhodnutí č.j. 87010/2011s účinností od 1.1. 2012

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava