Provoz školy od pondělí 24. května 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 24. 5. 2021 vracejí k prezenční výuce všichni žáci školy bez rotací.
Nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě. Homogenita tříd a skupin není povinná.
Podmínkou osobní účasti na vzdělávání je preventivní antigenní testování s frekvencí jedenkrát týdně.

Číst více …

Dodatečné informace pro uchazeče o studium

Na základě Opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 informujeme uchazeče o studium o následujícím dodatku k přijímacím zkouškám:
Uchazeč, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeč, který již byl řádně omluven, potvrzovat zkoušku v náhradním termínu nemusí.

Případné dotazy na tel.: 739 641 829.

Číst více …

Provoz školy od 10. května 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. 5. 2021, se od pondělí 10. 5. 2021 k prezenční výuce vrátí všichni žáci primy a sekundy. Výuka bude probíhat dle pravidelného rozvrhu. Podmínkou nutnou pro účast ve výuce je testování antigenními testy. Obědy na celý týden je možné si zajistit obvyklým způsobem.
Bližší informace obdrží žáci i jejich rodiče prostřednictvím školního systému Edookit a od svých třídních učitelů.

Číst více …

Provoz školy od 26. dubna 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, která umožňuje od 26.4.2021 ve SŠ praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření, toto platí v případě konání praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
I nadále mohou pokračovat skupinové konzultace v maximálním počtu 6 osob pro žáky závěrečných ročníků za účelem přípravy k MZ a ZZ nebo žáky ohrožené školním neúspěchem.

Číst více …

Okresní kolo SOČ

logo cz.nic

8. dubna 2021 naše škola uspořádala okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Letos on-line v prostředí MS Teams. Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících, kteří obhajovali 9 prací v 8 oborech SOČ. Školu reprezentoval Jan Droščák ze septimy, který se v oboru biologie umístil na 1. místě a postupuje do krajského kola.

Všem soutěžícím patří velká gratulace a uznání za úsilí i množství času, které věnovali práci. Do krajského kola přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Číst více …

Vítězství v okresním kole Konverzační soutěže v jazyce anglickém

Dne 4. března 2021 se i v této nelehké době podařilo uspořádat online okresní kolo Konverzační soutěže v jazyce anglickém, jehož organizátorem byla ZŠ Kvítková Zlín. Naši školu reprezentoval Denis Juřička, žák sekundy, který ve své kategorii I.B jednoznačně zvítězil a ze 100 možných bodů jich dosáhl celkem 93. Soutěž proběhla ve velmi příjemné atmosféře a užili si ji nejenom samotní soutěžící, ale i porota.
Dle vyjádření organizátorů všichni soutěžící ukázali, že jsou velmi šikovní studenti a že ve studiu angličtiny i ostatních cizích jazyků nepolevují ani v době distanční výuky.
Vedení školy děkuje Denisovi za reprezentaci školy a přeje mu hodně štěstí v dalším studiu, rovněž děkujeme paní učitelce Janě Hrnčiříkové za přípravu.

Číst více …

Podání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2021

Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu je 1. března 2021. Přihlášku je možné zaslat poštou nebo podat osobně na obou útvarech školy na adrese Školní 822 nebo Divnice 119, Slavičín.
Tiskopis přihlášky je možné stáhnout na webu školy – odkaz zde.

Kritéria přijímacích zkoušek jsou uvedeny v sekci „Pro uchazeče“ – Kritéria přijímacích zkoušek.

Lékařské potvrzení se vyžaduje pouze pro obory mechanik seřizovač a učební obory.

Číst více …

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava