Almanach – 30. výročí založení gymnázia

Gymnázium bylo založeno v roce 1992, kdy v září začala na škole studovat první třída 4letého studijního oboru.

Prvotní působiště bylo v areálu Středního odborného učiliště strojírenského Slavičín a gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou školou. U zrodu školy stáli tehdejší starostka města paní Alena Hubíková a vedení Středního odborného učiliště Slavičín Ing. Jiří Hradil a Mgr. Jaroslav Vrba.

V roce 1994 byl na škole zaveden 8letý studijní obor a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína pod vedením ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara. Nejdříve do tzv. „dřevěného pavilonu“ a od roku 1995 do vlastní – současné budovy. Po odchodu ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara na Gymnázium ve Valašských Kloboukách zaujímá místo ředitele od 1. 4. 2003 jeho zástupce Mgr. Josef Maryáš, který vedl školu až do roku 2019. Ve své funkci skončil v dubnu roku 2019 a od 1. 6.2019 řídí gymnázium jeho dosavadní zástupkyně Mgr. Libuše Pavelková.

Od 1. 9. 2005 se budova změnila vzhledově, je zastřešena sedlovou valbou a gymnázium začíná novou etapu pod názvem: Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. Stalo se tak po smrti Jana Pivečky v roce 2004, kdy studenti sami přišli s návrhem na přejmenování gymnázia po Janu Pivečkovi.

V roce 2010 byla budova významně rekonstruována v rámci projektu „Zelené gymnázium ve Slavičíně“, který byl podpořen Zlínským krajem a fondy EU. Byly vyměněny všechny prosklené části budovy a také byl celkově zateplen obvodový plášť.

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese škola od 1. 1. 2012, kdy došlo ke sloučení se Střední odbornou školou se sídlem v Divnicích.

Další rekonstrukce školy byla započata v červnu roku 2017. Spočívala v revitalizaci stávajících podlaží – konkrétně oprav elektroinstalace, topení, rozvodů vody a vzduchotechniky.

V roce 2018 byla realizována půdní vestavba. Byla finančně podpořena z projektu „IROP“. Celkové finanční náklady akce činily téměř 20 milionů milionu. Úspěšně byly vybudovány nové odborné učebny, konkrétně učebna automatizace a robotizace, přírodovědná učebna, jazyková učebna, technické a digitální experimentárium a poradenské centrum. Vzniklo tak 4. a 5. patro v budově gymnázia. Stavební práce byly dokončeny v září 2018 a v říjnu 2018 obě patra slavnostně otevřena. Nové prostory svým vybavením usnadňují výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů i práci s digitálními technologiemi a programováním.

Gymnázium poskytuje především všeobecné vzdělání. Žáci zde studují ve čtyřletém oboru (4 třídy) a osmiletém oboru (8 tříd). Rozvoj a další existence nejenom gymnázia, ale celé střední školy ve Slavičíně se současným počtem 484 žáků (297 na gymnáziu a 187 na SOŠ) je podmíněna širokou spoluprací s rodiči, okolními základními školami, městem Slavičín, podnikateli, firemními partnery a také zřizovatelem, kterým je Zlínský kraj.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava