Gymnázium osmileté

Osmileté gymnázium je určeno pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří úspěšně vykonají Jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Každý rok je otvírána jedna třída osmiletého gymnázia.
Osmiletý studijní cyklus na gymnáziu je zárukou dlouhodobé systematické gymnaziální přípravy ke studiu na vysoké škole. Způsob práce odpovídá tomu, že se ve třídě scházejí talentovaní žáci.
Tento obor v průběhu studia žáků ukazuje z objektivních srovnávacích kritérií a uplatnitelnosti na prestižních fakultách značnou přidanou hodnotu ve zvládnutí kompetencí. Celý cyklus je rozdělen na nižší a vyšší stupeň gymnázia. Podle učebního plánu tohoto programu začínají všichni žáci jako 1. cizí jazyk studovat jazyk anglický a druhý cizí jazyk si potom vybírají ve 2. ročníku z nabídky: německý, ruský, francouzský nebo španělský jazyk. Výuka cizích jazyků na vyšším stupni gymnázia je vyučována dle kvalitativně nastavených skupin, kdy nejlepší skupiny takto vybraných žáků se v rámci povinných vyučovacích hodin intenzivně připravují k mezinárodním jazykovým zkouškám, zejména mezinárodně uznávanou zkoušku FCE.
Svoji profilaci mohou žáci potvrdit výběrem z bohaté nabídky volitelných seminářů v 7. ročníku, ve kterých pokračují v maturitním ročníku. Nadaným žákům je umožněno absolvovat stáže na fakultách, se kterými spolupracujeme. Právě díky osmiletému studiu ve srovnání např. v programu Excelence patří škola mezi nejlépe hodnocená gymnázia v regionu.

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava