SKILLS CZECH REPUBLIC

Dne 28. 6. 2021 proběhlo první kvalifikační setkání Skills Czech Republic pro dovednost frézování v DMG MORI v Brně. Školu reprezentují žáci 2. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Jmenovitě Lukáš Fojtík a František Hýbl.

Číst více …

Červnové školní aktivity

Přestože se všichni žáci vrátili k prezenční výuce až 24. 5. 2021, škola podpořila aktivity zaměřené především na negativní dopady distanční výuky – podpora sociálních vazeb žáků, zdravých životních postojů i návyků a také hlavně pohyb na čerstvém vzduchu.
Mladší žáci nižšího stupně gymnázia absolvovali školní výlety ve vybraných lokalitách (Uherské Hradiště), pro žáky střední školy to byly především pobyty na cyklistickém, vodáckém a turistickém kurzu v prostředí Beskyd (Horní Bečva). Více fotek ve fotogalerii.

Číst více …

Studenti gymnázia pozorovali částečné zatmění Slunce

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidelných astronomických aktivit pozorovali a dokumentovali 10. června 2021 částečné zatmění Slunce. Pozorování proběhlo v těsné blízkosti školy za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších zájemců z řad veřejnosti. Tento úkaz byl žáky pomocí astronomické techniky pozorován a fotografován na třech různých stanovištích.
Informace o astronomických aktivitách na GJP najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.

Číst více …

Provoz školy od pondělí 24. května 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 24. 5. 2021 vracejí k prezenční výuce všichni žáci školy bez rotací.
Nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě. Homogenita tříd a skupin není povinná.
Podmínkou osobní účasti na vzdělávání je preventivní antigenní testování s frekvencí jedenkrát týdně.

Číst více …

Dodatečné informace pro uchazeče o studium

Na základě Opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 informujeme uchazeče o studium o následujícím dodatku k přijímacím zkouškám:
Uchazeč, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeč, který již byl řádně omluven, potvrzovat zkoušku v náhradním termínu nemusí.

Případné dotazy na tel.: 739 641 829.

Číst více …

Provoz školy od 10. května 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. 5. 2021, se od pondělí 10. 5. 2021 k prezenční výuce vrátí všichni žáci primy a sekundy. Výuka bude probíhat dle pravidelného rozvrhu. Podmínkou nutnou pro účast ve výuce je testování antigenními testy. Obědy na celý týden je možné si zajistit obvyklým způsobem.
Bližší informace obdrží žáci i jejich rodiče prostřednictvím školního systému Edookit a od svých třídních učitelů.

Číst více …

P.A.R.K Cambridge exam centre - Autorizované centrum zkoušek Cambridge EnglishSCIO - certifikát pro školy - GJP a SOŠGymnázium Dubnica nad Váhom - partnerská školaEvropské strukturální fondyNadace Jana Pivečky ve SlavičíněMěsto SlavičínRegionální rada regionu soudržnosti Střední Morava